hur går det till att

Köpa nyproduktion?

kontakta oss här om du har frågor

Köpprocessen

Att köpa en ny bostad skiljer sig från att köpa en redan uppförd villa, radhus eller lägenhet. Eftersom köpprocessen skiljer sig mellan nytt- och begagnatmarknaden har vi här punktat några av de viktigaste momenten du behöver känna till.

Signering
Mature Caucasian parents with their two teen kids, boy and girl, posing among boxes at new apartment. Happy big family, hugging and looking each other, enjoying mowing day.

1. Intresseanmälan

En intresseanmälan ger dig löpande information och förtur till köp

Intresseanmälan till projekten görs via vår hemsida eller hos ansvarig fastighetsmäklare. Intresseanmälan är enkel att göra och utan förpliktelser. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om aktuell status, information om bostäderna och kommande säljstart. Du får samtidigt ett försprång innan vi lanserar projektet på den öppna marknaden.

2. VIP-försäljning & bokningsavtal

Chansen att teckna din favoritbostad

I förekommande fall erbjuds förhandsförsäljning med möjlighet till tecknande av bokningsavtal. Säljstarten av våra bostäder sker via våra samarbetande fastighetsmäklare. Har du anmält ditt intresse för projektet här via våra bostadssidor kommer du att vara uppdaterad om när, var och hur säljstarten sker.

3. Förhandsavtal

Du har skrivit avtal för din nya bostad

Avtalsskrivningen sker i personligt möte med ansvarig fastighetsmäklare. Där får du extra möjlighet att reda ut eventuella frågor inför ditt bostadsköp. I samband med avtalsskrivningen görs en delbetalning av handpenningen, beloppet varierar från projekt till projekt och framgår i försäljningsmaterialet (vanligtvis 100.000 SEK). Som underlag till förhandsavtalet finns en kostnadskalkyl intygsgiven av oberoende intygsgivare utsedd av Boverket.

4. Byggnation

Byggnationen startar

Vägen till framgång är förberedelser, kompetens och engagemang. Vi lägger en oerhörd energi till detaljerna som skapar helheten. Då projekteringsfasen är slutförd och efter erhållna myndighetsbeslut kan vi äntligen starta byggnation av ditt nya hem. Utöver entreprenörernas ledning har vi egen dedikerad byggprojektledare för ett extra lager av översyn med kontinuerliga kontroller. Dessa tillhör branschen mest meriterade personer och väl värda sin kostnad.

5. Löpande information

Vi på VIGGSÖ håller dig i nära dialog.

Vi håller dig löpande uppdaterad med digitala nyhetsbrev under projektets gång, för att du på bästa sätt ska kunna följa bygget av ditt framtida hem på så nära håll som möjligt. Om det under tiden för byggnationen eller mellan nyhetsuppdateringarna uppstår frågor eller funderingar finns vi självklart här för att besvara dem.

6. Inredningsval

Fint som det är eller ytterligare lite extra.

För att göra det så enkelt som möjligt för er som köpare tar vi i varje projekt fram ett par olika inredningskoncept. Ni väljer sedan vilken av dessa inredningskoncept som tilltalar er mest. Det är det enda val som behöver göras!

7. Upplåtelseavtal

Det slutliga avtalet och inflyttningsdatum blir bestämt.

När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket har bostadsrättsföreningen tillstånd att upplåta bostadsrätterna. Den ekonomiska planen är då granskad och godkänd av oberoende intygsgivare, utsedda av Boverket. Ett drygt kvartal före inflyttning tecknas upplåtelseavtalet och vid denna tidpunkt betalar du handpenning för bostaden och blir medlem i bostadsrättsföreningen. Din inflyttningsdag bestäms i upplåtelseavtalet.

Handpenning uppgår till 10% av den totala köpeskillingen, och den del som är betald vid förhandsavtalet räknas av.

8. Slutbesiktning

Vi kontrollerar att allt är som det ska.

I slutskedet av bostadsbyggnationen genomförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman för att säkerställa att allt är klart inför din inflyttning. Till slutbesiktningen kallas VIGGSÖ, den ansvarige entreprenören och fastighetsmäklaren. Vi bjuder även in dig som köpare att närvara, vilket är ett gyllene tillfälle för dig att komma in i ditt nya hem för första gången, och att få ta del av besiktningen. Eventuella anmärkningar som görs på slutbesiktningen åtgärdas av entreprenören.

9. Slutbetalning och tillträde

Veckan före inflyttning.

I god tid innan din inflyttning kommer fastighetsmäklaren att skicka ut en inbjudan till tillträdet, som oftast sker på fastighetsmäklarens kontor. I samband med tillträdet sker slutbetalningen och du erhåller samtidigt nycklarna till ditt nya hem. Detta sker strax före inflyttningsdatum.

10. Inflyttning

Den efterlängtade dagen.

Dagen du väntat på är här, det är dags för inflyttning! På inflyttningsdagen ska du inte behöva tänka på något annat än just din inflytt. När du erhållit nycklarna är dom dina att använda; välkommen hem!

11. Garantibesiktning

Efterkontrollen.

Två år efter tillträdet sker en garantibesiktning av bostaden. I god tid innan får du som innehavare av bostaden en inbjudan till garantibesiktningen som, precis som slutbesiktningen, genomförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningsanmärkningar vid garantibesiktningen åtgärdas enligt överenskommen tidsplan.

Signing a form
bricmate_1500
Attraktiva områden

klara papper - klara besked

En trygg affär

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare vilket innebär att planen är gjord på tillförlitliga grunder. Bostadsrättsföreningen tecknar både förskottsgaranti och en insatsgaranti för er investering. Viggsö Bostad lämnar en färdigställandegaranti som garanterar att bostadsföreningens byggnad färdigställs. Om det återstår osålda bostäder i föreningen vid avräkningsdagen köper Viggsö Bostad kvarvarande bostäder. Det innebär att Viggsö Bostad betalar månadsavgiften för dessa bostäder så att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

Sälj din nuvarande bostad i lugn och ro – Viggsö Bostad lämnar besked om definitivt tillträdesdatum minst tre månader före inflyttning, vilket ger dig god tid att sälja din befintliga bostad. Tillträdesskydd Om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden kan du efter prövning skjuta upp ditt tillträdesdatum upp till en månad.

För att ge trygghet och kontroll innan du flyttar in kommer en opartisk besiktningsman genomföra en slutbesiktning av bostaden. En representant från Viggsö Bostad kommer vara på plats samt medlem från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Besiktningsmannens eventuella anmärkningar åtgärdas därefter.

Efter 2 år utförs en garantibesiktning. På garantibesiktningen kontrolleras om några fel har uppstått under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Vid fel åtgärdas dessa och bekostas av Viggsö Bostad.